Classic Car Events ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. dec. 2016
 • CVR 38244361

Virksomheden Classic Car Events ApS befinder sig i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n." og har adresse i København Ø. De blev etableret i 10. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -670 DKK, mens den i 2021 var på -776 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -620 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

+97%

Egenkapital

134’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-1’ DKK

+98%

Årets resultat

2022-620 DKK
2021-22.065 DKK
2020-280 DKK
2019150.299 DKK
20180 DKK
20170 DKK
2016-670 DKK

Likviditetsgrad

237 %

-29%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+99%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

58 %

-17%
God

Overskudsgrad

-

Balance

233’ DKK

+21%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+14%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

233’ DKK

+21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  1’
  -1’
  -
  0
  -
  0
  -1’
  -
  -1’
  0
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  228’
  -
  5’
  233’
  233’
  40’
  94’
  -
  -
  134’
  -
  134’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  42’
  -
  -
  -
  -
  -
  98’
  233’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Classic Car Events ApS 31.05.2021
Classic Car Events IVS 01.08.2019 30.05.2021
LE Consult IVS 10.12.2016 31.07.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Ryesgade 131 · DK-2100 København Ø 10.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 10.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-31 31.05.2021
2020-03-03 03.03.2020 30.05.2021
2019-08-01 01.08.2019 02.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.03.2020
1 DKK 10.12.2016 02.03.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 10.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Lars Eegholm 10.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Eegholm 10.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Classic Car Events ApS

Ryesgade 131
2100 København Ø

CVR

38244361

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2016

P-nummer

1021994835

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Classic Car Racing ApS

Branchekode

749090
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

larseegholm@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive konsulent-, investerings- og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-