Steffen Gregersen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. dec. 2016
 • CVR 38242954

Virksomheden Steffen Gregersen Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Fredericia. De blev etableret i 7. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.669 DKK, mens den i 2022 var på -3.975 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -40.903 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-41’ DKK

+81%

Egenkapital

-95’ DKK

-76%

Omsætning

-

Resultat før skat

-40’ DKK

+82%

Årets resultat

2023-40.903 DKK
2022-220.872 DKK
2021123.519 DKK
2020-61.116 DKK
201961.314 DKK
2018-49.976 DKK
201719.679 DKK

Likviditetsgrad

8 %

-9%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-5 %

-89%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-68 %

-98%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

140’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-68%

Gældsforpligtelser

235’ DKK

+11%

Tilgodehavende

8’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  0
  0
  -15’
  -15’
  -40’
  -
  -40’
  -1’
  -41’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  131’
  -
  -
  131’
  131’
  -
  -
  -
  -
  2’
  8’
  140’
  50’
  -145’
  -
  -
  -95’
  -
  -95’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  122’
  110’
  -
  -
  -
  -
  -
  112’
  140’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Steffen Gregersen Holding ApS 07.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Vesterballevej 5 · DK-7000 Fredericia 22.09.2021
Lindholm Havnevej 31 · DK-5800 Nyborg 07.12.2016 21.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 07.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-07 07.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 07.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Steffen Gregersen 07.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steffen Gregersen 07.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Steffen Gregersen Holding ApS

Vesterballevej 5
7000 Fredericia

CVR

38242954

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. december 2016

P-nummer

1021993537

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-