RBP 2016 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. dec. 2016
 • CVR 38241575

Virksomheden RBP 2016 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hadsten. De blev etableret i 2. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.385 DKK, mens den i 2022 var på -5.135 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 240.907 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

241’ DKK

+24%

Egenkapital

551’ DKK

+50%

Omsætning

-

Resultat før skat

239’ DKK

+24%

Årets resultat

2023240.907 DKK
2022194.627 DKK
202197.007 DKK
2020197.077 DKK
2019-6.067 DKK
20180 DKK

Likviditetsgrad

675 %

+72%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-7%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

86 %

+12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

638’ DKK

+34%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-44%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

588’ DKK

+38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -3’
  250’
  247’
  239’
  -
  239’
  -2’
  241’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  403’
  -
  145’
  588’
  638’
  50’
  442’
  59’
  -
  551’
  -
  551’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  64’
  87’
  638’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RBP 2016 Holding ApS 02.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Dr.Larsens Vej 1 · DK-8370 Hadsten 02.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-02 02.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 02.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 02.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Robert Boy Pedersen 02.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Robert Boy Pedersen 02.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RBP 2016 Holding ApS

Dr.Larsens Vej 1
8370 Hadsten

CVR

38241575

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. december 2016

P-nummer

1021991429

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

robert@murermesterrbp.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er besidde kapitalandele i datter og associerede virksomheder samt besidde og udleje driftsmateriel og løsøre.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-