KORNERUP-BANG APS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. dec. 2016
 • CVR 38241338

Virksomheden KORNERUP-BANG APS befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand Timme Kempff Kornerup-Bang.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

-80’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
2018-137.640 DKK
201757.581 DKK
20160 DKK

Likviditetsgrad

0 %

0%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-3.999 %

0%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

82’ DKK

0%

Tilgodehavende

0 DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  2’
  2’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  2’
  40’
  -120’
  -
  -
  -80’
  -
  -80’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  66’
  2’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KORNERUP-BANG APS 07.10.2021
KORNERUP-BANG IVS 17.11.2017 06.10.2021
CPH ENTREPRISE IVS 01.12.2016 16.11.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Nørre Farimagsgade 13 · DK-1364 København K 07.02.2017
Hjørringgade 31 · DK-2100 København Ø 03.01.2017 06.02.2017
Nørre Farimagsgade 13 · DK-1364 København K 01.12.2016 02.01.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 18.11.2017
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 01.12.2016 17.11.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-07 07.10.2021
2017-11-17 17.11.2017 06.10.2021
2016-12-01 01.12.2016 16.11.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.10.2021
2 DKK 01.12.2016 06.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Timme Kempff Kornerup-Bang 01.02.2017
Rene Krabbenhøft 03.01.2017 01.02.2017
Timme Kempff Kornerup-Bang 01.12.2016 03.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Timme Kempff Kornerup-Bang 01.02.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KORNERUP-BANG APS

Nørre Farimagsgade 13
1364 København K

CVR

38241338

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. december 2016

P-nummer

1021991232

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tkb@boghold.com

Telefon

60798788

Hjemmeside

-

Formål

er at udøve virksomhed med Byggeri samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

Revisor

-