Hawksbridge Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. dec. 2016
 • CVR 38239252

Virksomheden Hawksbridge Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 7. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -29.266 DKK, mens den i 2021 var på -7.907 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -29.341 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-29’ DKK

-273%

Egenkapital

50’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-29’ DKK

-273%

Årets resultat

2022-29.341 DKK
2021-7.858 DKK
2020-5.050 DKK
2019-35.451 DKK
201855 DKK
20171.981 DKK

Likviditetsgrad

11 %

-79%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

4 %

> +999%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

1.363’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-29’ DKK

-270%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

143’ DKK

+551%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -29’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -29’
  -
  -29’
  -
  -29’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.220’
  1.220’
  -
  -
  -
  0
  2’
  143’
  1.363’
  50’
  -79’
  -
  -
  50’
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.313’
  1.363’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hawksbridge Holding ApS 07.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Knudsvej 44C · DK-4000 Roskilde 25.01.2023
Kystvejen 282 · DK-4671 Strøby 21.09.2022 24.01.2023
Ørby Gade 10 · DK-3200 Helsinge 07.12.2016 20.09.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-05-29 29.05.2023
2016-12-07 07.12.2016 28.05.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
129.301 DKK 29.05.2023
50.000 DKK 07.12.2016 28.05.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 07.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Camilla Høgsbro 07.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Camilla Høgsbro 07.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hawksbridge Holding ApS

Knudsvej 44
4000 Roskilde

CVR

38239252

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. december 2016

P-nummer

1021988851

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@camilla-hoegsbro.dk

Telefon

61516565

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-