MH Boliginvest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. dec. 2016
 • CVR 38238736

Virksomheden MH Boliginvest ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Vodskov. De blev etableret i 8. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 530.756 DKK, mens den i 2022 var på 480.932 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 295.551 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

296’ DKK

-23%

Egenkapital

1.621’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

382’ DKK

-23%

Årets resultat

2023295.551 DKK
2022385.828 DKK
2021323.583 DKK
2020257.574 DKK
2019236.777 DKK
2018237.061 DKK
2017185.268 DKK

Likviditetsgrad

2 %

-30%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

5 %

-13%
Svag

Soliditetsgrad

16 %

+13%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

10.196’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

531’ DKK

+10%

Gældsforpligtelser

8.415’ DKK

-2%

Tilgodehavende

6’ DKK

-36%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  531’
  -
  -
  -
  531’
  -
  -148’
  -
  -148’
  382’
  -
  382’
  -87’
  296’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  10.190’
  -
  -
  -
  -
  10.190’
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  10.196’
  50’
  1.461’
  110’
  -
  1.621’
  -
  1.621’
  160’
  160’
  6.970’
  -
  -
  -
  8.007’
  -
  -
  209’
  -
  -
  -
  408’
  10.196’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MH Boliginvest ApS 08.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Højvang 10 · DK-9310 Vodskov 08.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 16.04.2020
999999 Uoplyst 08.12.2016 15.04.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-08 08.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 08.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Morten Holm 08.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Holm 08.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MH Boliginvest ApS

Højvang 10
9310 Vodskov

CVR

38238736

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. december 2016

P-nummer

1021988452

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-