CI Trend and Style ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. dec. 2016
 • CVR 38232533

Virksomheden CI Trend and Style ApS befinder sig i branchen "Boligtekstilforretninger" og har adresse i Helsinge. De blev etableret i 5. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -76.155 DKK, mens den i 2022 var på 29.865 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -62.238 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-62’ DKK

-606%

Egenkapital

127’ DKK

-34%

Omsætning

218’ DKK

-17%

Resultat før skat

-80’ DKK

-606%

Årets resultat

2023-62.238 DKK
202212.288 DKK
202160.041 DKK
202032.078 DKK
201918.947 DKK
201842.243 DKK
201720.797 DKK

Likviditetsgrad

20.549 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-60 %

-503%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+4%
God

Overskudsgrad

-35 %

-406%
Ikke tilfredsst.

Balance

128’ DKK

-37%

Bruttofortjeneste

-76’ DKK

-355%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

92’ DKK

-45%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  218’
  -76’
  -
  -
  294’
  -76’
  -
  -4’
  -
  -4’
  -80’
  -
  -80’
  -18’
  -62’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  36’
  36’
  -
  28’
  -
  12’
  51’
  92’
  128’
  40’
  87’
  -
  -
  127’
  -
  127’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  128’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CI Trend and Style ApS 11.10.2021
CI Trend and Style IVS 05.12.2016 10.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Provstemarken 43 · DK-3200 Helsinge 05.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
475920 Boligtekstilforretninger 05.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-11 11.10.2021
2016-12-05 05.12.2016 10.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.10.2021
1.000 DKK 05.12.2016 10.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 05.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Michael Nørner Ibinger 05.12.2016
Charlotte Ibinger 05.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Charlotte Ibinger 05.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CI Trend and Style ApS

Provstemarken 43
3200 Helsinge

CVR

38232533

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. december 2016

P-nummer

1021980885

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • CI Fit & Yoga ApS

Branchekode

475920
Boligtekstilforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve personlig træning og yoga samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-