Hollegaard Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. dec. 2016
 • CVR 38229389

Virksomheden Hollegaard Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Esbjerg V. De blev etableret i 1. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.415 DKK, mens den i 2022 var på -5.939 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -363.083 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-363’ DKK

-509%

Egenkapital

875’ DKK

-35%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-363’ DKK

-509%

Årets resultat

2023-363.083 DKK
2022-59.647 DKK
2021627.948 DKK
2020410.524 DKK
2019136.131 DKK
2018656.835 DKK
2017121.909 DKK

Likviditetsgrad

471 %

-49%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-104%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

72 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.215’ DKK

-39%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-25%

Gældsforpligtelser

340’ DKK

-47%

Tilgodehavende

871’ DKK

-45%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -31’
  -125’
  -156’
  -363’
  -
  -363’
  -
  -363’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  344’
  -
  -
  344’
  344’
  -
  -
  -
  -
  776’
  871’
  1.215’
  40’
  373’
  118’
  -
  875’
  -
  875’
  -
  -
  -
  -
  155’
  -
  155’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  185’
  1.215’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hollegaard Holding ApS 21.10.2019
Hollegaard Holding IVS 01.12.2016 20.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Snekken 3 · DK-6710 Esbjerg V 01.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-21 21.10.2019
2016-12-01 01.12.2016 20.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.10.2019
1 DKK 01.12.2016 20.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 01.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Per Hollegaard Pedersen 01.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Hollegaard Pedersen 01.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hollegaard Holding ApS

Snekken 3
6710 Esbjerg V

CVR

38229389

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. december 2016

P-nummer

1021977167

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-