SIIG Holding 2016 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. nov. 2016
 • CVR 38219987

Virksomheden SIIG Holding 2016 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herning. De blev etableret i 29. november 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -921 DKK, mens den i 2021 var på 12.745 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 251.723 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

252’ DKK

-25%

Egenkapital

698’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

221’ DKK

-29%

Årets resultat

2022251.723 DKK
2021337.633 DKK
2020274.949 DKK
2019114.368 DKK
2018146.875 DKK
2017-7.000 DKK

Likviditetsgrad

25 %

+17%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

-34%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

23 %

+13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.018’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

-107%

Gældsforpligtelser

2.321’ DKK

-5%

Tilgodehavende

141’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -68’
  -
  -69’
  360’
  -
  -
  360’
  221’
  -
  221’
  -31’
  252’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.852’
  -
  -
  -
  25’
  2.877’
  -
  -
  -
  -
  -
  141’
  3.018’
  40’
  599’
  59’
  -
  698’
  -
  698’
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  1.746’
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  575’
  3.018’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SIIG Holding 2016 ApS 11.05.2020
SIIG Holding 2016 IVS 29.11.2016 10.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Fuglsang Allé 7 · DK-7400 Herning 24.05.2022
Fuglsang Allé 7 · DK-7400 Herning 03.06.2021 23.05.2022
Fuglsang Allé 7 · DK-7400 Herning 29.11.2016 02.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.11.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-11 11.05.2020
2016-11-29 29.11.2016 10.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.05.2020
1 DKK 29.11.2016 10.05.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.11.2016

Direktører

Navn Fra Til
Hannah Harivola Andersen 29.11.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hannah Harivola Andersen 29.11.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SIIG Holding 2016 ApS

Fuglsang Allé 7
7400 Herning

CVR

38219987

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. november 2016

P-nummer

1021968230

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt i øvrigt at foretage investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-