Oscars Export Import ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 29. nov. 2016
 • CVR 38217747

Virksomheden Oscars Export Import ApS befinder sig i branchen "Discountforretninger" og har adresse i København V. De blev etableret i 29. november 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 501.422 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 501.422 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

501’ DKK

Egenkapital

505’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

501’ DKK

Årets resultat

2023501.422 DKK
20220 DKK
202050.000 DKK
2019-328.112 DKK
2018-70.653 DKK
2017-147.628 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

99 %

God

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

506’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

501’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

506’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  501’
  -
  -
  -
  501’
  -
  -
  -
  -
  501’
  -
  501’
  -
  501’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  506’
  506’
  500’
  5’
  -
  -
  505’
  -
  505’
  1’
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  506’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Oscars Export Import ApS 01.12.2023
Maistic ApS 15.12.2022 30.11.2023
CSRFEE ApS 29.01.2019 14.12.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Flæsketorvet 9 · DK-1711 København V 23.01.2019
Vermlandsgade 51 · DK-2300 København S 04.04.2018 22.01.2019
Egensevej 25 · DK-2770 Kastrup 18.05.2017 03.04.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
471130 Discountforretninger 15.01.2021
522120 Parkering og vejhjælp mv. 29.11.2016 14.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-12-01 01.12.2023
2022-12-15 15.12.2022 30.11.2023
2021-01-15 15.01.2021 14.12.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 29.11.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 11.04.2024 08.05.2024
Virksomheden tegnes af en direktør. 29.11.2016 19.03.2024

Direktører

Navn Fra Til
Oscar Yassin Shnwan 01.12.2023 09.02.2024
Oscar Yassin Shnwan 01.12.2023
Glenn Andre Nesgaard 29.11.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Oscar Yassin Shnwan 01.12.2023 09.02.2024
Piia May Nesgaard 01.12.2023
Oscar Yassin Shnwan 01.12.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Oscars Export Import ApS

Flæsketorvet 9
1711 København V

CVR

38217747

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. november 2016

P-nummer

1021965339

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

471130
Discountforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

an@kfoodtrading.com

Telefon

28123134

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive parkeringsvirksomhed samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-