Holdingselskabet DSF ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. nov. 2016
 • CVR 38217720

Virksomheden Holdingselskabet DSF ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vanløse. De blev etableret i 29. november 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.875 DKK, mens den i 2022 var på -7.594 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 632.651 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

633’ DKK

+579%

Egenkapital

1.200’ DKK

+101%

Omsætning

-

Resultat før skat

633’ DKK

+579%

Årets resultat

2023632.651 DKK
202293.149 DKK
2021287.765 DKK
2020-43.719 DKK
2019-107.607 DKK
2018219.586 DKK
2017176.820 DKK
2016130.520 DKK

Likviditetsgrad

83 %

-24%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

+54%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.230’ DKK

+98%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

24’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  633’
  -
  633’
  -
  633’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.205’
  1.205’
  -
  -
  -
  -
  24’
  24’
  1.230’
  50’
  5’
  61’
  -
  1.200’
  -
  1.200’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  29’
  1.230’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Holdingselskabet DSF ApS 29.11.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Sallingvej 39 · DK-2720 Vanløse 29.11.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.11.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-11-29 29.11.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.11.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør alene. 29.11.2016

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Grønbæk 29.11.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Grønbæk 29.11.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Holdingselskabet DSF ApS

Sallingvej 39
2720 Vanløse

CVR

38217720

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. november 2016

P-nummer

1021965320

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i værdipapirer og kapitalandele i andre virksomheder samt anden beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-