May Bjerre Eiby ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. nov. 2016
 • CVR 38215884

Virksomheden May Bjerre Eiby ApS befinder sig i branchen "Anden undervisning i.a.n." og har adresse i Græsted. De blev etableret i 17. november 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 174.196 DKK, mens den i 2021 var på 99.893 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 130.830 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

131’ DKK

+33%

Egenkapital

168’ DKK

+356%

Omsætning

-

Resultat før skat

173’ DKK

+77%

Årets resultat

2022130.830 DKK
202198.051 DKK
2020-10.516 DKK
2019-3.690 DKK
201825.283 DKK
2017-122.381 DKK

Likviditetsgrad

422 %

+130%
God

Afkastningsgrad

63 %

-49%
God

Soliditetsgrad

61 %

+34%
God

Overskudsgrad

-

Balance

275’ DKK

+240%

Bruttofortjeneste

174’ DKK

+74%

Gældsforpligtelser

108’ DKK

Tilgodehavende

275’ DKK

+240%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  174’
  -
  -
  -
  174’
  -
  -1’
  -
  -1’
  173’
  -
  173’
  -42’
  131’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  19’
  248’
  275’
  275’
  50’
  118’
  -
  -
  168’
  -
  168’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  42’
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  65’
  275’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
May Bjerre Eiby ApS 17.11.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Aggebovej 42 · DK-3230 Græsted 17.11.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
855900 Anden undervisning i.a.n. 17.11.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-11-17 17.11.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 17.11.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 17.11.2016

Direktører

Navn Fra Til
May Bjerre Eiby 17.11.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
May Bjerre Eiby 17.11.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

May Bjerre Eiby ApS

Aggebovej 42
3230 Græsted

CVR

38215884

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. november 2016

P-nummer

1021963611

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

855900
Anden undervisning i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabet formål er foredragsvirksomhed samt anden hermed beslægtede virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-