Phil IVS

TVANGSOPLØST
 • IVS
 • Etableret 14. nov. 2016
 • CVR 38183761

Virksomheden Phil IVS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Vamdrup. De blev etableret i 14. november 2016 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

8’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

248 %

0%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

60 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

13’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

5’ DKK

0%

Tilgodehavende

13’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  9’
  13’
  13’
  8’
  -
  -
  -
  8’
  -
  8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  5’
  13’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Phil IVS 14.11.2016 25.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Fabriksvej 15 · DK-6580 Vamdrup 14.11.2016 25.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 14.11.2016 25.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-11-14 14.11.2016 25.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1 DKK 14.11.2016 25.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 14.11.2016 24.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Philip Kjærsgaard Iversen 14.11.2016 24.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Phil IVS

Fabriksvej 15
6580 Vamdrup

CVR

38183761

Virksomhedstype

Iværksætterselskab

Stiftet

14. november 2016

P-nummer

1021926279

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at yde IT Konsulent ydelser, samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

1 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-