Joe Rasmussen Holding IVS

TVANGSOPLØST
 • IVS
 • Etableret 31. okt. 2016
 • CVR 38146696

Virksomheden Joe Rasmussen Holding IVS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ørbæk. De blev etableret i 31. oktober 2016 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

1’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

1’ DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

1’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  1’
  1’
  -
  -
  -
  1’
  -
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Joe Rasmussen Holding IVS 31.10.2016 28.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Frederiksens Alle 8 · DK-5853 Ørbæk 31.10.2016 28.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 31.10.2016 28.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-10-31 31.10.2016 28.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.000 DKK 31.10.2016 28.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 31.10.2016 28.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Joe Rasmussen 31.10.2016 28.11.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Joe Rasmussen 31.10.2016 28.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Joe Rasmussen Holding IVS

Frederiksens Alle 8
5853 Ørbæk

CVR

38146696

Virksomhedstype

Iværksætterselskab

Stiftet

31. oktober 2016

P-nummer

1021883480

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

1.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-