JPO Finans ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. okt. 2016
 • CVR 38134132

Virksomheden JPO Finans ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Karlslunde. De blev etableret i 22. oktober 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -445 DKK, mens den i 2020 var på -445 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -450 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

-1%

Egenkapital

57’ DKK

-1%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

-1%

Årets resultat

2021-450 DKK
2020-445 DKK
2019-536 DKK
2018-526 DKK
2017-1.170 DKK

Likviditetsgrad

6 %

-55%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

63’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

0 DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

-55%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  0
  -
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  63’
  -
  -
  63’
  63’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  63’
  50’
  7’
  -
  -
  57’
  -
  57’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  6’
  63’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JPO Finans ApS 22.10.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Granskovvej 6 · DK-2690 Karlslunde 22.10.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 22.10.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-10-22 22.10.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.10.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 22.10.2016

Direktører

Navn Fra Til
Preben Carl Olsen 22.10.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ole Martin Olsen 22.10.2016
Jan Roersen Nielsen 22.10.2016
Preben Carl Olsen 22.10.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JPO Finans ApS

Granskovvej 6
2690 Karlslunde

CVR

38134132

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. oktober 2016

P-nummer

1021870001

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med handel og drift af ejendomme samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller