Xander Holding ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 25. okt. 2016
 • CVR 38132121

Virksomheden Xander Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herning. De blev etableret i 25. oktober 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.295 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

+84%

Egenkapital

-16’ DKK

-50%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

+62%

Årets resultat

2022-5.295 DKK
2021-33.681 DKK
2020150.480 DKK
2019-153.420 DKK
201822.083 DKK
20172.883 DKK

Likviditetsgrad

48 %

-26%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-107 %

-103%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

15’ DKK

-26%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

15’ DKK

-26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  1’
  15’
  15’
  40’
  -56’
  -
  -
  -16’
  -
  -16’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  15’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Xander Holding ApS 26.09.2021 18.01.2024
Xander Holding IVS 25.10.2016 25.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Færøvej 5 · DK-7400 Herning 19.11.2021 18.01.2024
Birk Centerpark 40 · DK-7400 Herning 05.12.2018 18.11.2021
Birk Centerpark 40 · DK-7400 Herning 25.10.2016 04.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 25.10.2016 18.01.2024

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-26 26.09.2021 18.01.2024
2016-10-25 25.10.2016 25.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.09.2021 18.01.2024
1.000 DKK 25.10.2016 25.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 25.10.2016 03.01.2024

Direktører

Navn Fra Til
Alexander Bro Platz 01.11.2016 18.01.2024
Alexander Bro Platz 01.11.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Alexander Bro Platz 01.11.2016
Alexander Bro Platz 01.11.2016 18.01.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Xander Holding ApS

Færøvej 5
7400 Herning

CVR

38132121

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. oktober 2016

P-nummer

1021867655

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-