Teledoktoren Webshop ApS

OPLØST EFTER KONKURS
 • APS
 • Etableret 14. okt. 2016
 • CVR 38109065

Virksomheden Teledoktoren Webshop ApS befinder sig i branchen "Reparation af kommunikationsudstyr" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 14. oktober 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

50’ DKK

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

50’ DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

50’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  50’
  50’
  50’
  -
  -
  -
  50’
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Teledoktoren Webshop ApS 14.10.2016 10.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Søndergade 51 · DK-8000 Aarhus C 14.10.2016 10.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
951200 Reparation af kommunikationsudstyr 14.10.2016 10.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-10-14 14.10.2016 10.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.10.2016 10.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 13.02.2019 25.04.2019
Selskabet tegnes af én direktør. 14.10.2016 30.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Rasoul Hamech 14.10.2016 17.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Teledoktoren Webshop ApS

Søndergade 51
8000 Aarhus C

CVR

38109065

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. oktober 2016

P-nummer

1021838760

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

951200
Reparation af kommunikationsudstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er markedsføring og salg af tilbehør, reservedele og gadgets til mobiltelefoner og tablets over internettet.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-