CFMM ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2016
 • CVR 38105752

Virksomheden CFMM ApS befinder sig i branchen "Anden undervisning i.a.n." og har adresse i Græsted. De blev etableret i 1. oktober 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 18.052 DKK, mens den i 2021 var på -6 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 7.425 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Bjarne Nybo.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

7’ DKK

+150%

Egenkapital

3’ DKK

+187%

Omsætning

-

Resultat før skat

10’ DKK

+217%

Årets resultat

20227.425 DKK
2021-14.892 DKK
2020-29.463 DKK
201966.276 DKK
2018-125.363 DKK
201749.465 DKK

Likviditetsgrad

113 %

+63%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

36 %

+262%
God

Soliditetsgrad

11 %

+191%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

30’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

18’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

30’ DKK

+22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  18’
  -
  -7’
  -
  11’
  -
  -2’
  1’
  -1’
  10’
  -
  10’
  -3’
  7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  21’
  -
  2’
  30’
  30’
  50’
  -47’
  -
  -
  3’
  -
  3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  1’
  10’
  -
  27’
  30’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CFMM ApS 01.10.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Gillelejevej 28B · DK-3230 Græsted 28.07.2021
Liselundskrogen 2 · DK-3360 Liseleje 01.10.2016 27.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
855900 Anden undervisning i.a.n. 01.10.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-10-01 01.10.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.10.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 01.10.2016

Direktører

Navn Fra Til
Bjarne Nybo 01.10.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
CFMM Holding ApS 01.10.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bjarne Nybo 01.10.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CFMM ApS

Gillelejevej 28
3230 Græsted

CVR

38105752

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2016

P-nummer

1021834498

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

855900
Anden undervisning i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bjarne@cfmm.dk

Telefon

60669993

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive kursusvirksomhed, forlagsvirksomhed og konsulentvirksomhed samt dertil beslægtede aktiviteter

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-