Groth Invest Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. sep. 2016
 • CVR 38077708

Virksomheden Groth Invest Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 29. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -420 DKK, mens den i 2021 var på -420 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 817.996 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

818’ DKK

-28%

Egenkapital

4.254’ DKK

+22%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

818’ DKK

-28%

Årets resultat

2022817.996 DKK
20211.129.175 DKK
20201.631.755 DKK
2019446.991 DKK
2018448.570 DKK
20170 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

+18%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.254’ DKK

+22%

Bruttofortjeneste

0 DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.179’ DKK

+22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  0
  -
  -
  -
  0
  -
  -32’
  -
  -32’
  818’
  -
  818’
  -
  818’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  75’
  -
  -
  75’
  75’
  -
  -
  300’
  -
  3.879’
  4.179’
  4.254’
  50’
  4.204’
  -
  -
  4.254’
  -
  4.254’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.254’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Groth Invest Holding ApS 29.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Hyacintvej 12 · DK-2300 København S 29.09.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-29 29.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 29.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Sune Groth 01.10.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sune Groth 01.10.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Groth Invest Holding ApS

Hyacintvej 12
2300 København S

CVR

38077708

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. september 2016

P-nummer

1021826746

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-