YOLO Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. sep. 2016
 • CVR 38056719

Virksomheden YOLO Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hvalsø. De blev etableret i 20. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -11.281 DKK, mens den i 2021 var på -8.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 147.028 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

147’ DKK

-37%

Egenkapital

565’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

124’ DKK

-47%

Årets resultat

2022147.028 DKK
2021233.927 DKK
2020241.382 DKK
2019-64.512 DKK
2018331.900 DKK
2017-12.725 DKK

Likviditetsgrad

83 %

-2%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

48 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.189’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-37%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

519’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  1’
  -4’
  230’
  227’
  124’
  -
  124’
  -23’
  147’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  661’
  -
  -
  671’
  671’
  -
  -
  93’
  -
  379’
  519’
  1.189’
  40’
  4’
  118’
  -
  565’
  -
  565’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  554’
  -
  -
  -
  -
  69’
  624’
  1.189’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
YOLO Holding ApS 28.05.2019
YOLO Holding IVS 20.09.2016 27.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Alehøjvej 4 · DK-4330 Hvalsø 20.09.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 20.09.2016 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-28 28.05.2019
2016-09-20 20.09.2016 27.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.05.2019
1 DKK 20.09.2016 27.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 29.05.2019
Selskabet tegnes af en direktør. 20.09.2016 28.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Niklas Speich Hegnelt 20.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niklas Speich Hegnelt 17.10.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

YOLO Holding ApS

Alehøjvej 4
4330 Hvalsø

CVR

38056719

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. september 2016

P-nummer

1021802480

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og investering, eje aktier og anparter, IT- og konsulentydelser og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-