Faraway Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. sep. 2016
 • CVR 38056379

Virksomheden Faraway Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 20. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.897.560 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.898’ DKK

-244%

Egenkapital

1.572’ DKK

-54%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.898’ DKK

-213%

Årets resultat

2022-1.897.560 DKK
20211.315.905 DKK
20201.170.223 DKK
2019694.631 DKK
2018150.025 DKK
201711.535 DKK

Likviditetsgrad

7 %

+34%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

+84%
Svag

Soliditetsgrad

18 %

-44%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.556’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

138’ DKK

Gældsforpligtelser

6.984’ DKK

0%

Tilgodehavende

363’ DKK

+39%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  138’
  -
  -
  -
  138’
  -
  -11’
  -
  -11’
  -1.898’
  -
  -1.898’
  -
  -1.898’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.421’
  50’
  -
  -
  4.772’
  8.193’
  -
  -
  -
  -
  363’
  363’
  8.556’
  50’
  1.522’
  -
  -
  1.572’
  -
  1.572’
  -
  -
  1.529’
  -
  -
  -
  1.529’
  1.905’
  -
  -
  -
  16’
  -
  5.455’
  8.556’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Faraway Holding ApS 20.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Dr. Abildgaards Alle 16 · DK-1955 Frederiksberg C 20.09.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 20.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-20 20.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 20.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Ian Raymond Mahaffy 20.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ian Raymond Mahaffy 20.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Faraway Holding ApS

Dr. Abildgaards Alle 16
1955 Frederiksberg C

CVR

38056379

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. september 2016

P-nummer

1021802049

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomheden formål er "to own shares in other limited companies. The Company may by Executive Decision carry out other activities that in natural connection with that primary purpose."

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-