Scantix Construction Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. sep. 2016
 • CVR 38046691

Virksomheden Scantix Construction Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gram. De blev etableret i 27. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -68.049 DKK, mens den i 2021 var på 8.033 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -90.596 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-91’ DKK

-264%

Egenkapital

377’ DKK

-19%

Omsætning

-

Resultat før skat

-91’ DKK

-264%

Årets resultat

2022-90.596 DKK
202155.076 DKK
2020-1.675 DKK
201969.008 DKK
2018-47.391 DKK
2017390.359 DKK

Likviditetsgrad

15 %

-64%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-10 %

-976%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

54 %

-17%
God

Overskudsgrad

-

Balance

693’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-68’ DKK

-947%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

47’ DKK

-55%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -68’
  -
  -
  -
  -68’
  -
  -2’
  -
  -2’
  -91’
  -
  -91’
  -
  -91’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  525’
  122’
  -
  -
  122’
  646’
  -
  -
  -
  2’
  45’
  47’
  693’
  40’
  337’
  -
  -
  377’
  -
  377’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  317’
  693’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Scantix Construction Holding ApS 30.09.2021
Scantix Construction Holding IVS 27.09.2016 29.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Vester Lindetvej 15 · DK-6510 Gram 27.09.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 27.09.2016 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-30 30.09.2021
2016-09-27 27.09.2016 29.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.09.2021
2.000 DKK 27.09.2016 29.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør 27.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Niels Lauridsen 27.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Glen Leonhard 29.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Scantix Construction Holding ApS

Vester Lindetvej 15
6510 Gram

CVR

38046691

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. september 2016

P-nummer

1021792779

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive holding- og investeringsvirksomhed, og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-