Frede Schmidt Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. sep. 2016
 • CVR 38044923

Virksomheden Frede Schmidt Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sønderborg. De blev etableret i 28. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.000 DKK, mens den i 2021 var på -1.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -783 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

0%

Egenkapital

55’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

0%

Årets resultat

2022-783 DKK
2021-785 DKK
20207.126 DKK
2019-780 DKK
2018-69 DKK
201742 DKK

Likviditetsgrad

151 %

-4%
God

Afkastningsgrad

-1 %

0%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

70 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

78’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

36’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  0
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  43’
  43’
  -
  -
  -
  0
  1’
  36’
  78’
  50’
  5’
  -
  -
  55’
  -
  55’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  78’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Frede Schmidt Holding ApS 28.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Lysvang 16 · DK-6400 Sønderborg 28.09.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-28 28.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 28.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Frede Schmidt 28.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frede Schmidt 28.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Frede Schmidt Holding ApS

Lysvang 16
6400 Sønderborg

CVR

38044923

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. september 2016

P-nummer

1021790725

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

frede@refxp.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-