Sweet Intentions Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. sep. 2016
 • CVR 38043943

Virksomheden Sweet Intentions Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 28. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.567 DKK, mens den i 2021 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.807 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

-16%

Egenkapital

4’ DKK

-62%

Omsætning

-

Resultat før skat

-6’ DKK

-16%

Årets resultat

2022-5.807 DKK
2021-5.000 DKK
2020-5.000 DKK
2019485.000 DKK
2018-5.000 DKK
2017-5.000 DKK
2016-5.670 DKK

Likviditetsgrad

1 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-7 %

+45%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

4 %

-81%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

81’ DKK

+102%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  0
  -
  0
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’
  -
  -
  80’
  80’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  81’
  50’
  -46’
  -
  -
  4’
  -
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  71’
  -
  -
  -
  5’
  -
  77’
  81’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Sweet Intentions Holding ApS 28.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Lille Strandvej 24 · DK-2900 Hellerup 28.09.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 28.09.2016 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-28 28.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Henriette Zeuthen 28.09.2016
Henriette Lunah Lamm 28.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henriette Lunah Lamm 28.09.2016
Henriette Zeuthen 28.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Sweet Intentions Holding ApS

Lille Strandvej 24
2900 Hellerup

CVR

38043943

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. september 2016

P-nummer

1021789778

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller