Type7 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. sep. 2016
 • CVR 38042742

Virksomheden Type7 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 27. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -858 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

-270%

Egenkapital

-2.176’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

-270%

Årets resultat

2022-858 DKK
2021-232 DKK
2020-2.199.999 DKK
2019-8.046 DKK
2018-7.600 DKK
2017-9.495 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-27%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-3 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-9.155 %

-38%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

24’ DKK

-27%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

24’ DKK

-27%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  0
  -
  0
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  -
  -
  -
  -
  24’
  24’
  24’
  50’
  -2.226’
  -
  -
  -2.176’
  -
  -2.176’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.200’
  24’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Type7 ApS 27.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Baunegårdsvej 72 · DK-2900 Hellerup 17.08.2017
Gisselfeld Alle 2 · DK-2820 Gentofte 27.09.2016 16.08.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2017
999999 Uoplyst 27.09.2016 31.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-27 27.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 27.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 27.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jens Herping Ellegaard 27.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Herping Ellegaard 28.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Type7 ApS

Baunegårdsvej 72
2900 Hellerup

CVR

38042742

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. september 2016

P-nummer

1021788550

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jens@type7.dk

Telefon

53763213

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-