Bahl Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. sep. 2016
 • CVR 38036645

Virksomheden Bahl Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Haslev. De blev etableret i 19. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+100%

Egenkapital

-24’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

+100%

Årets resultat

2023-4 DKK
2022-4.042 DKK
2021-3.340 DKK
2020-72.470 DKK
2019-13.427 DKK
2018-3.546 DKK
201722.483 DKK

Likviditetsgrad

0 %

0%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-27.666 %

0%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  50’
  -24’
  -
  -
  -24’
  -
  -24’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  0

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bahl Holding ApS 19.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Kildehøjen 38 · DK-4690 Haslev 27.09.2016
Kildehøjen 38 · DK-4690 Haslev 19.09.2016 26.09.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-19 19.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
virksomheden tegnes af en direktør 29.05.2018
Selskabet tegnes af en direktør. 19.09.2016 18.04.2018

Direktører

Navn Fra Til
Taus Bahl Jensen 29.05.2018
Taus Bahl Jensen 19.09.2016 18.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Taus Bahl Jensen 19.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bahl Holding ApS

Kildehøjen 38
4690 Haslev

CVR

38036645

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. september 2016

P-nummer

1021781548

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

taus@toenden.dk

Telefon

71752345

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-