Kildedal Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. sep. 2016
 • CVR 38034162

Virksomheden Kildedal Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Glostrup. De blev etableret i 25. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -334 DKK.

I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand Jesper Kildedal.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+92%

Egenkapital

36’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

+92%

Årets resultat

2022-334 DKK
2021-4.115 DKK
2020-216 DKK
201917.299 DKK
20180 DKK
20170 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

53 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

67’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

17’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  17’
  17’
  67’
  40’
  -4’
  -
  -
  36’
  -
  36’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  67’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kildedal Holding ApS 18.09.2021
Kildedal Holding IVS 25.09.2016 17.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Ejbydalsvej 91 · DK-2600 Glostrup 01.01.2021
Islev Have 25 · DK-2610 Rødovre 18.06.2019 31.12.2020
Vigerslev Allé 23 · DK-2500 Valby 25.09.2016 17.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 25.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-18 18.09.2021
2016-09-25 25.09.2016 17.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 18.09.2021
100 DKK 25.09.2016 17.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening. 25.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Kildedal 25.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Kildedal 25.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kildedal Holding ApS

Ejbydalsvej 91
2600 Glostrup

CVR

38034162

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. september 2016

P-nummer

1021777540

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

holding@kildewear.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

Revisor

-