DD Bam Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. sep. 2016
 • CVR 38031171

Virksomheden DD Bam Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vamdrup. De blev etableret i 19. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.000 DKK, mens den i 2021 var på -2.813 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.270 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

-378%

Egenkapital

230’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

-207%

Årets resultat

2022-5.270 DKK
20211.897 DKK
2020-12.469 DKK
2019243.090 DKK
2018-6.174 DKK
201712.114 DKK
2016-53.120 DKK

Likviditetsgrad

1.067 %

-22%
God

Afkastningsgrad

-2 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

254’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-78%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

254’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  0
  -
  0
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  254’
  254’
  50’
  180’
  -
  -
  230’
  -
  230’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  24’
  254’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DD Bam Invest ApS 19.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Nygade 11 · DK-6580 Vamdrup 04.11.2019
Nygade 11 · DK-6580 Vamdrup 19.09.2016 03.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-19 19.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 19.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Bayram Kizil 19.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bayram Kizil 19.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DD Bam Invest ApS

Nygade 11
6580 Vamdrup

CVR

38031171

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. september 2016

P-nummer

1021775653

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og fungere som holdingselskab samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-