Nico Johannesen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. sep. 2016
 • CVR 38030922

Virksomheden Nico Johannesen ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Farsø. De blev etableret i 23. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.406 DKK, mens den i 2021 var på -6.562 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 39.110 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

39’ DKK

+122%

Egenkapital

216’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

202239.110 DKK
2021-178.587 DKK
202045.031 DKK
2019-2.404 DKK
2018130.199 DKK
2017-67.334 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

39 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

557’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -14’
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -
  39’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  557’
  557’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  557’
  50’
  128’
  -
  -
  216’
  -
  216’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  336’
  341’
  557’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nico Johannesen ApS 23.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Baldersvej 3 · DK-9640 Farsø 03.08.2023
Baldersvej 3 · DK-9640 Farsø 16.06.2023 02.08.2023
Baldersvej 3 · DK-9640 Farsø 05.05.2021 15.06.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 23.09.2016 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-23 23.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 23.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Nico Johannesen 23.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nico Johannesen 23.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nico Johannesen ApS

Baldersvej 3
9640 Farsø

CVR

38030922

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. september 2016

P-nummer

1021775327

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er kapitalinvesteringer herunder at fungere som holdingselskab og lignende virksomhed, der af direktionen skønnes forenelig med selskabets førnævnte formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-