Jan Pedersen-Plus Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. sep. 2016
 • CVR 38028804

Virksomheden Jan Pedersen-Plus Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ry. De blev etableret i 13. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.537 DKK, mens den i 2021 var på -5.792 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -104.853 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-105’ DKK

-91%

Egenkapital

253’ DKK

-39%

Omsætning

-

Resultat før skat

-134’ DKK

-91%

Årets resultat

2022-104.853 DKK
2021-54.975 DKK
2020-82.025 DKK
2019510.597 DKK
2018228.333 DKK
2017-13.111 DKK
2016-3.900 DKK

Likviditetsgrad

108 %

-40%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

27 %

-56%
God

Overskudsgrad

-

Balance

942’ DKK

+37%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-30%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

742’ DKK

+53%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  0
  -127’
  -
  -127’
  -134’
  -
  -134’
  -30’
  -105’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  200’
  -
  -
  200’
  200’
  -
  -
  -
  -
  461’
  742’
  942’
  50’
  144’
  59’
  -
  253’
  -
  253’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  679’
  -
  -
  -45’
  -
  5’
  689’
  942’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jan Pedersen-Plus Holding ApS 13.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Kildebjerg Bakkevej 34 · DK-8680 Ry 20.01.2023
Thorsvej 13 · DK-8680 Ry 12.02.2019 19.01.2023
Thorsvej 13 · DK-8680 Ry 13.09.2016 11.02.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-13 13.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 13.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 13.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jan Skovgaard Bak Pedersen 13.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Skovgaard Bak Pedersen 13.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jan Pedersen-Plus Holding ApS

Kildebjerg Bakkevej 34
8680 Ry

CVR

38028804

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. september 2016

P-nummer

1021773162

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

28450273

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i tilknyttede og associerede selskaber

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-