Fjorddalen 26 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. sep. 2016
 • CVR 38021850

Virksomheden Fjorddalen 26 ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med vin og spiritus" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 20. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 48.913 DKK, mens den i 2021 var på -32.973 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 48.808 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

49’ DKK

+234%

Egenkapital

8’ DKK

+120%

Omsætning

-

Resultat før skat

49’ DKK

+234%

Årets resultat

202248.808 DKK
2021-36.437 DKK
2020-22.289 DKK
2019-10.986 DKK
2018-11.581 DKK
2017-9.494 DKK

Likviditetsgrad

440 %

+346%
God

Afkastningsgrad

1 %

+203%
Svag

Soliditetsgrad

0 %

+115%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

3.861’ DKK

+30%

Bruttofortjeneste

49’ DKK

+248%

Gældsforpligtelser

3.853’ DKK

Tilgodehavende

3.861’ DKK

+30%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  49’
  -
  -
  -
  49’
  -
  0
  -
  0
  49’
  -
  49’
  -
  49’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.753’
  -
  -
  -
  19’
  3.861’
  3.861’
  50’
  -42’
  -
  -
  8’
  -
  8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.976’
  -
  -
  -
  -
  847’
  10’
  877’
  3.861’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Fjorddalen 26 ApS 20.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Skolevænget 15 · DK-6000 Kolding 20.09.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
463420 Engroshandel med vin og spiritus 01.01.2020
741030 Indretningsarkitekter og rumdesign 20.09.2016 31.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-20 20.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 20.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Trine Bjørn Strøh 20.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kenneth Dam 20.09.2016
Trine Bjørn Strøh 20.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Fjorddalen 26 ApS

Skolevænget 15
6000 Kolding

CVR

38021850

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. september 2016

P-nummer

1021765445

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

463420
Engroshandel med vin og spiritus

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, handel mm.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-