MBach Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. sep. 2016
 • CVR 38019481

Virksomheden MBach Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Næstved. De blev etableret i 19. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -81.008 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-81’ DKK

-185%

Egenkapital

470’ DKK

-29%

Omsætning

-

Resultat før skat

-79’ DKK

-183%

Årets resultat

2023-81.008 DKK
202295.591 DKK
2021394.095 DKK
2020261.425 DKK
2019239.440 DKK
2018-30.435 DKK
201728.191 DKK

Likviditetsgrad

160 %

-36%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

83 %

-12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

564’ DKK

-19%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

94’ DKK

Tilgodehavende

148’ DKK

+79%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  0
  -
  6’
  -79’
  -
  -79’
  -2’
  -81’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  416’
  416’
  -
  -
  -
  -
  0
  148’
  564’
  40’
  34’
  -
  -
  470’
  -
  470’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  92’
  564’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MBach Holding ApS 03.01.2020
MBach Holding IVS 19.09.2016 02.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Ringstedgade 82 · DK-4700 Næstved 18.04.2023
Kassebjerggårdsvej 27 · DK-4200 Slagelse 09.09.2019 17.04.2023
Kildebakkevej 17 · DK-4200 Slagelse 19.09.2016 08.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-03 03.01.2020
2016-09-19 19.09.2016 02.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.01.2020
1.000 DKK 19.09.2016 02.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af et medlem af direktionen. 19.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Morten Bach 19.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Bach 19.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MBach Holding ApS

Ringstedgade 82
4700 Næstved

CVR

38019481

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. september 2016

P-nummer

1021762594

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af et medlem af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-