WD-Transport ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. sep. 2016
 • CVR 38010409

Virksomheden WD-Transport ApS befinder sig i branchen "Vejgodstransport" og har adresse i Odense NØ. De blev etableret i 15. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.939.341 DKK, mens den i 2021 var på 1.587.572 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -354.346 DKK.

Medarbejderstaben består af 7 personer, hvor direktionen bl.a. består af Wisam Daabas.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-354’ DKK

-722%

Egenkapital

1.516’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

-344’ DKK

-470%

Årets resultat

2022-354.346 DKK
202156.972 DKK
2020234.142 DKK
20191.644.153 DKK
2018128.709 DKK
201794.249 DKK

Likviditetsgrad

109 %

-69%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-15 %

-406%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

68 %

-21%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.216’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

1.939’ DKK

+22%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

742’ DKK

-32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.939’
  -1.698’
  -576’
  -
  -335’
  -
  -9’
  -
  -9’
  -344’
  -
  -344’
  -10’
  -354’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  130’
  -
  130’
  -
  -
  294’
  1.344’
  1.474’
  -
  301’
  -
  -
  339’
  742’
  2.216’
  50’
  1.466’
  -
  -
  1.516’
  -
  1.516’
  16’
  16’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  103’
  -
  683’
  2.216’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WD-Transport ApS 15.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Vestbirkvej 1 · DK-5240 Odense NØ 30.01.2020
Brolandvej 82 · DK-5320 Agedrup 16.11.2016 29.01.2020
Brolandvej 83 · DK-5320 Agedrup 15.09.2016 15.11.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
494100 Vejgodstransport 25.03.2019
522400 Godshåndtering 20.04.2018 24.03.2019
532000 Andre post- og kurertjenester 15.09.2016 19.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-15 15.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 15.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Wisam Daabas 15.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Wisam Daabas 01.11.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WD-Transport ApS

Vestbirkvej 1
5240 Odense NØ

CVR

38010409

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. september 2016

P-nummer

1021752998

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

494100
Vejgodstransport

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

wd-dab@security.dk

Telefon

26154950

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med kurertjeneste samt postvirksomhed og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

7

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-