WP Cosmetic ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. sep. 2016
 • CVR 38002341

Virksomheden WP Cosmetic ApS befinder sig i branchen "Skønheds- og hudpleje" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 12. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 475.797 DKK, mens den i 2021 var på 93.651 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 30.014 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

30’ DKK

-22%

Egenkapital

109’ DKK

+116%

Omsætning

-

Resultat før skat

30’ DKK

-22%

Årets resultat

202230.014 DKK
202138.236 DKK
202060.918 DKK
2019-55.119 DKK
2018-201.668 DKK
2017-272.886 DKK
2016-46.800 DKK

Likviditetsgrad

43 %

+49%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

-30%
Svag

Soliditetsgrad

21 %

+91%
God

Overskudsgrad

-

Balance

517’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

476’ DKK

+408%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

177’ DKK

+49%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  476’
  -
  -
  -
  31’
  -
  -1’
  -
  -1’
  30’
  -
  30’
  -
  30’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  76’
  -
  340’
  -
  -
  -
  -
  340’
  87’
  -
  -
  -
  89’
  177’
  517’
  40’
  69’
  -
  -
  109’
  -
  109’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  408’
  517’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WP Cosmetic ApS 11.10.2021
WP Cosmetic IVS 12.09.2016 10.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Møllestræde 9 · DK-3400 Hillerød 18.12.2017
På Lyngen 12 · DK-3390 Hundested 12.09.2016 17.12.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
960220 Skønheds- og hudpleje 01.11.2019
862200 Praktiserende speciallæger 12.09.2016 31.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-11 11.10.2021
2016-09-12 12.09.2016 10.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.10.2021
1.000 DKK 12.09.2016 10.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 12.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jeanette Jøhnk Nielsen 12.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jeanette Jøhnk Nielsen 12.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WP Cosmetic ApS

Møllestræde 9
3400 Hillerød

CVR

38002341

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. september 2016

P-nummer

1021742038

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

960220
Skønheds- og hudpleje

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jeanette-johnk@mail.dk

Telefon

28288340

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at uddanne personale til at udføre kosmetiske behandlinger, markedsføre kosmetiske behandlinger samt markedsføre kosmetiske produkter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-