Gilleleje Consulting ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. sep. 2016
 • CVR 37991457

Virksomheden Gilleleje Consulting ApS befinder sig i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n." og har adresse i Gilleleje. De blev etableret i 2. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 26.818 DKK, mens den i 2021 var på 54.557 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 20.167 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

20’ DKK

-51%

Egenkapital

249’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

26’ DKK

-52%

Årets resultat

202220.167 DKK
202141.023 DKK
202043.019 DKK
201969.210 DKK
201810.617 DKK
201765.248 DKK

Likviditetsgrad

345 %

+134%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

71 %

+121%
God

Overskudsgrad

-

Balance

351’ DKK

-51%

Bruttofortjeneste

27’ DKK

-51%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

351’ DKK

-51%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  27’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  26’
  -
  26’
  -6’
  20’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  228’
  -
  -
  53’
  351’
  351’
  50’
  199’
  -
  -
  249’
  -
  249’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  -
  6’
  34’
  49’
  102’
  351’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Gilleleje Consulting ApS 13.06.2019
Gilleleje Consulting IVS 02.09.2016 12.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Raimers Ager 10 · DK-3250 Gilleleje 02.09.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 02.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-13 13.06.2019
2016-09-02 02.09.2016 12.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 13.06.2019
10 DKK 02.09.2016 12.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 02.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Claus Pedersen 02.09.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
Claus Pedersen 24.11.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Pedersen 02.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Gilleleje Consulting ApS

Raimers Ager 10
3250 Gilleleje

CVR

37991457

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. september 2016

P-nummer

1021730676

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

749090
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive konsulent og rådgivningsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-