Fuglsang og Nebelgård Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. sep. 2016
 • CVR 37989444

Virksomheden Fuglsang og Nebelgård Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København NV. De blev etableret i 1. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 109.686 DKK, mens den i 2021 var på 123.018 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -67.956 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-68’ DKK

-131%

Egenkapital

264’ DKK

-32%

Omsætning

-

Resultat før skat

-68’ DKK

-128%

Årets resultat

2022-67.956 DKK
2021216.193 DKK
2020221.537 DKK
201944.006 DKK
201834.127 DKK
201752.561 DKK

Likviditetsgrad

4.382 %

+393%
God

Afkastningsgrad

37 %

+27%
God

Soliditetsgrad

89 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

298’ DKK

-30%

Bruttofortjeneste

110’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

249’ DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  110’
  -
  -
  -
  110’
  1’
  -
  -
  1’
  -68’
  -
  -68’
  -
  -68’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  49’
  49’
  -
  -
  -
  2’
  173’
  249’
  298’
  40’
  165’
  59’
  -
  264’
  -
  264’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  6’
  298’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Fuglsang og Nebelgård Holding ApS 25.06.2021
Fuglsang og Nebelgård Holding IVS 01.09.2016 24.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Svanevej 27 · DK-2400 København NV 03.12.2021
Svanevej 27 · DK-2400 København NV 09.10.2017 02.12.2021
Saxogade 6 · DK-1662 København V 01.09.2016 08.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-25 25.06.2021
2016-09-01 01.09.2016 24.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.06.2021
1.000 DKK 01.09.2016 24.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 01.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Jensen 01.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Jensen 01.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Fuglsang og Nebelgård Holding ApS

Svanevej 27
2400 København NV

CVR

37989444

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. september 2016

P-nummer

1021728329

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og investere i kapitalandele og værdipapirer og yde konsulentydelser samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-