Fiskers Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. sep. 2016
 • CVR 37988782

Virksomheden Fiskers Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Randers NV. De blev etableret i 7. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -10.031 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-10’ DKK

-842%

Egenkapital

-21’ DKK

-89%

Omsætning

-

Resultat før skat

-10’ DKK

-842%

Årets resultat

2023-10.031 DKK
2022-1.065 DKK
2021-175.869 DKK
2020-
2019-5.567 DKK
201887.597 DKK

Likviditetsgrad

37 %

-56%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-51 %

-444%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-173 %

-820%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

12’ DKK

-79%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

12’ DKK

-79%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -4’
  -
  -4’
  -10’
  -
  -10’
  -
  -10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  2’
  12’
  12’
  50’
  -71’
  -
  -
  -21’
  -
  -21’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  -
  -
  4’
  -
  34’
  12’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Fiskers Holding ApS 07.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Langgade 54 · DK-8920 Randers NV 07.09.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-07 07.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 07.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Heine Carlsen 07.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Heine Carlsen 07.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Fiskers Holding ApS

Langgade 54
8920 Randers NV

CVR

37988782

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. september 2016

P-nummer

1021727543

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber samt al virksomhed som er beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-