Sebecca Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. sep. 2016
 • CVR 37987409

Virksomheden Sebecca Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Espergærde. De blev etableret i 1. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 5.000 DKK, mens den i 2021 var på -4.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 364.262 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

364’ DKK

+129%

Egenkapital

1.635’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

365’ DKK

+130%

Årets resultat

2022364.262 DKK
2021159.407 DKK
2020-13.812 DKK
201923.558 DKK
2018178.651 DKK
2017286.151 DKK

Likviditetsgrad

84 %

-21%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

74 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.215’ DKK

+23%

Bruttofortjeneste

5’ DKK

+225%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

486’ DKK

+9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  5’
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  -
  16’
  365’
  -
  365’
  -1’
  364’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.704’
  -
  -
  1.729’
  1.729’
  -
  -
  -
  -
  -
  486’
  2.215’
  50’
  779’
  118’
  -
  1.635’
  -
  1.635’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  507’
  -
  0
  -
  -
  -
  580’
  2.215’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Sebecca Holding ApS 01.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Marievej 10 · DK-3060 Espergærde 01.09.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-01 01.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 01.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Elisabeth Siwiec von Staffeldt 01.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Elisabeth Siwiec von Staffeldt 01.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Sebecca Holding ApS

Marievej 10
3060 Espergærde

CVR

37987409

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. september 2016

P-nummer

1021725990

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

elisabeth@bodano.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje anparter i andre virksomheder.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-