Menja ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. aug. 2016
 • CVR 37977691

Virksomheden Menja ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med vin og spiritus" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 31. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 4.061 DKK, mens den i 2021 var på 6.852 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -59.458 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-59’ DKK

< -999%

Egenkapital

-90’ DKK

-296%

Omsætning

-

Resultat før skat

-59’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-59.458 DKK
20212.409 DKK
2020-13.381 DKK
2019-38.178 DKK
2018-13.917 DKK
2017-9.617 DKK

Likviditetsgrad

27 %

+9%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-10 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-16 %

-333%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

575’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

4’ DKK

-41%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

181’ DKK

+11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  4’
  -
  -63’
  -
  -59’
  -
  0
  -
  0
  -59’
  -
  -59’
  -
  -59’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  3’
  -
  3’
  -
  -
  -
  391’
  394’
  96’
  4’
  -
  5’
  76’
  181’
  575’
  50’
  -140’
  -
  -
  -90’
  -
  -90’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  665’
  575’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Menja ApS 31.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Bognæsvej 4 · DK-4000 Roskilde 19.06.2020
Sønderlundsvej 18 · DK-4000 Roskilde 31.08.2016 18.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
463420 Engroshandel med vin og spiritus 20.11.2023
463410 Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft 31.08.2016 19.11.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-08-31 31.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 31.08.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 31.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Christian Eyde Coff 31.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Eyde Coff 31.08.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Menja ApS

Bognæsvej 4
4000 Roskilde

CVR

37977691

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. august 2016

P-nummer

1021714972

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

463420
Engroshandel med vin og spiritus

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@chrcoff.dk

Telefon

26471950

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med opkøb af råvarer til og videresalg af færdige alkoholiske drikke samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-