Nielsen Consult ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. aug. 2016
 • CVR 37975273

Virksomheden Nielsen Consult ApS befinder sig i branchen "Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas" og har adresse i Juelsminde. De blev etableret i 30. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -17.503 DKK, mens den i 2022 var på -15.711 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.692 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Ole Juul Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-12’ DKK

+45%

Egenkapital

1.319’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-15’ DKK

+45%

Årets resultat

2023-11.692 DKK
2022-21.336 DKK
202119.903 DKK
2020187.909 DKK
2019-100.328 DKK
2018745.211 DKK
20171.104.377 DKK

Likviditetsgrad

8.892 %

-8%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.334’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-18’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.334’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -18’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  5’
  -15’
  -
  -15’
  -3’
  -12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  1.285’
  1.334’
  1.334’
  50’
  1.151’
  118’
  -
  1.319’
  -
  1.319’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  -
  15’
  1.334’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nielsen Consult ApS 30.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Kystvej 19 · DK-7130 Juelsminde 30.08.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
91000 Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas 30.08.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-08-30 30.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 30.08.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 30.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Ole Juul Nielsen 30.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ole Juul Nielsen 30.08.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nielsen Consult ApS

Kystvej 19
7130 Juelsminde

CVR

37975273

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. august 2016

P-nummer

1021713038

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

91000
Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas samt dermed beslægtede aktiviteter

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-