Lydbureauet ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. sep. 2016
 • CVR 37975028

Virksomheden Lydbureauet ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n." og har adresse i Fredericia. De blev etableret i 1. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 21.494 DKK, mens den i 2021 var på 107.877 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.234 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-11’ DKK

+47%

Egenkapital

-734’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

+101%

Årets resultat

2022-11.234 DKK
2021-21.102 DKK
2020-146.764 DKK
2019-168.486 DKK
2018-229.391 DKK
2017-206.589 DKK

Likviditetsgrad

7 %

-26%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

+103%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-316 %

-4%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

232’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

21’ DKK

-80%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

71’ DKK

-26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  21’
  -
  -21’
  -
  1’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -12’
  -11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  162’
  -
  162’
  -
  -
  -
  -
  162’
  -
  -
  -
  -
  58’
  71’
  232’
  50’
  -784’
  -
  -
  -734’
  -
  -734’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  966’
  232’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lydbureauet ApS 01.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Højrupvej 119 · DK-7000 Fredericia 20.10.2018
Højrupvej 119 · DK-7000 Fredericia 01.09.2016 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. 01.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-01 01.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 01.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Henning Aller Lodberg 01.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michal Nielsen 01.09.2016
Henning Aller Lodberg 01.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lydbureauet ApS

Højrupvej 119
7000 Fredericia

CVR

37975028

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. september 2016

P-nummer

1021712554

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Dekolys ApS

Branchekode

773900
Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive udlejnings- og handelsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-