C Boldt Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. aug. 2016
 • CVR 37972843

Virksomheden C Boldt Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Haderslev. De blev etableret i 22. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.376 DKK, mens den i 2021 var på -3.125 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 304.310 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

304’ DKK

+5%

Egenkapital

2.355’ DKK

+12%

Omsætning

-

Resultat før skat

309’ DKK

+5%

Årets resultat

2022304.310 DKK
2021289.425 DKK
2020754.168 DKK
2019370.924 DKK
2018260.798 DKK
2017118.361 DKK
201650.687 DKK

Likviditetsgrad

743 %

+15%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-26%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.414’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-40%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

435’ DKK

+16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  26’
  0
  -
  25’
  309’
  -
  309’
  -
  304’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.979’
  1.979’
  -
  -
  -
  425’
  10’
  435’
  2.414’
  40’
  324’
  59’
  -
  2.355’
  -
  2.355’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  54’
  59’
  2.414’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
C Boldt Holding ApS 13.09.2021
C Boldt Holding IVS 22.08.2016 12.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Lindedal 17 · DK-6100 Haderslev 21.09.2022
Lindedal 17 · DK-6100 Haderslev 14.03.2018 20.09.2022
Lindedal 17 · DK-6100 Haderslev 26.02.2018 13.03.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 22.08.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-13 13.09.2021
2016-08-22 22.08.2016 12.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 13.09.2021
100 DKK 22.08.2016 12.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 04.02.2019
Selskabet tegnes af direktøren. 22.08.2016 24.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Claus Sohl Boldt 04.02.2019
Claus Sohl Boldt 22.08.2016 16.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Sohl Boldt 22.08.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

C Boldt Holding ApS

Lindedal 17
6100 Haderslev

CVR

37972843

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. august 2016

P-nummer

1021710071

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i kapitalandele i unoterede værdipapirer.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-