BB 2002 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jun. 2016
 • CVR 37965073

Virksomheden BB 2002 Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Hjørring. De blev etableret i 22. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 29.118 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

29’ DKK

-84%

Egenkapital

1.052’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

29’ DKK

-84%

Årets resultat

202329.118 DKK
2022180.724 DKK
202122.857 DKK
2020-49.819 DKK
2019168.461 DKK
2018222.828 DKK
2017-1.900 DKK
2016-4.286 DKK

Likviditetsgrad

9.397 %

God

Afkastningsgrad

2 %

-86%
Svag

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.059’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

705’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  9’
  23’
  6’
  0
  -
  6’
  29’
  -
  29’
  -
  29’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  354’
  354’
  335’
  -
  -
  -
  370’
  705’
  1.059’
  50’
  723’
  70’
  -
  1.052’
  -
  1.052’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  8’
  1.059’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BB 2002 Holding ApS 22.06.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Kløvermarksvej 28 · DK-9800 Hjørring 22.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 22.06.2016 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-22 22.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 22.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Peer Haslund Sørensen 22.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peer Haslund Sørensen 15.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BB 2002 Holding ApS

Kløvermarksvej 28
9800 Hjørring

CVR

37965073

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. juni 2016

P-nummer

1021701331

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden finansiel investering beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-