Frisbæk Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. aug. 2016
 • CVR 37960748

Virksomheden Frisbæk Invest ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Vallensbæk. De blev etableret i 25. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.252 DKK, mens den i 2021 var på -5.001 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.009 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4’ DKK

-89%

Egenkapital

226’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

5’ DKK

-89%

Årets resultat

20224.009 DKK
202137.973 DKK
202087.791 DKK
201954.656 DKK
2018-88.463 DKK
201780.444 DKK

Likviditetsgrad

104 %

+1%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

4 %

+45%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

5.305’ DKK

-30%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.305’ DKK

-30%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  5’
  -
  5’
  -1’
  4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  1’
  2.691’
  5.305’
  5.305’
  50’
  176’
  -
  -
  226’
  -
  226’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.079’
  -
  -
  -
  -
  -
  5.079’
  5.305’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Frisbæk Invest ApS 25.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Horsbred 116 · DK-2625 Vallensbæk 25.08.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 25.08.2016 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-08-25 25.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.08.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 25.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Benny Frisbæk Jensen 25.08.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
Benny Frisbæk Jensen 25.08.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Frisbæk Invest ApS

Horsbred 116
2625 Vallensbæk

CVR

37960748

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. august 2016

P-nummer

1021696729

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering og handel med værdipapir, samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-