Transport Kompagniet ApS

OPLØST EFTER KONKURS
 • APS
 • Etableret 23. aug. 2016
 • CVR 37957607

Virksomheden Transport Kompagniet ApS befinder sig i branchen "Vejgodstransport" og har adresse i Solrød Strand. De blev etableret i 23. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på -149.318 DKK, mens den i 2019 var på 129.617 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -395.688 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-396’ DKK

< -999%

Egenkapital

-78’ DKK

-117%

Omsætning

-

Resultat før skat

-396’ DKK

< -999%

Årets resultat

2020-395.688 DKK
201929.542 DKK
201837.396 DKK
2017-352.198 DKK

Likviditetsgrad

81 %

-50%
Svag

Afkastningsgrad

-54 %

-938%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-11 %

-114%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

737’ DKK

+24%

Bruttofortjeneste

-149’ DKK

-215%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

657’ DKK

+189%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  -149’
  -226’
  -20’
  -
  -395’
  -
  0
  -
  0
  -396’
  -
  -396’
  -
  -396’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  79’
  -
  79’
  -
  -
  -
  -
  79’
  -
  248’
  -
  373’
  36’
  657’
  737’
  350’
  -428’
  -
  -
  -78’
  -
  -78’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  163’
  467’
  815’
  737’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Transport Kompagniet ApS 23.08.2016 22.11.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Elmelyparken 4A · DK-2680 Solrød Strand 21.01.2022 22.11.2022
Letland Alle 2 · DK-2630 Taastrup 05.03.2021 20.01.2022
Hørskætten 16 · DK-2630 Taastrup 16.12.2018 04.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
494100 Vejgodstransport 23.08.2016 22.11.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-11-11 11.11.2016 22.11.2022
2016-08-23 23.08.2016 10.11.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
350.000 DKK 11.11.2016 22.11.2022
50.000 DKK 23.08.2016 10.11.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen i forening. 23.08.2016 11.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Karsten Prehn Schramm 15.12.2021 11.03.2022
Fatih Akca 23.08.2016 15.12.2021
Shabaz Malik Ahmed 23.08.2016 01.01.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Karsten Prehn Schramm 15.12.2021
Karsten Prehn Schramm 15.12.2021 22.11.2022
Fatih Akca 28.04.2020 15.12.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Fatih Akca 23.08.2016 15.12.2021
Karsten Prehn Schramm 23.08.2016
Fatih Akca 23.08.2016 22.11.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Transport Kompagniet ApS

Elmelyparken 4
2680 Solrød Strand

CVR

37957607

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. august 2016

P-nummer

1021692928

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

494100
Vejgodstransport

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med vejgodstransport samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen i forening.

Registeret kapital

350.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Revisor

-