Maymann Properties Germany ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. aug. 2016
 • CVR 37956481

Virksomheden Maymann Properties Germany ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Klampenborg. De blev etableret i 24. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -23.802 DKK, mens den i 2021 var på -22.303 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 653.312 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

653’ DKK

+385%

Egenkapital

10.821’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

653’ DKK

+385%

Årets resultat

2022653.312 DKK
2021134.644 DKK
2020135.064 DKK
2019322.781 DKK
2018321.375 DKK
2017441.672 DKK

Likviditetsgrad

12 %

+128%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

52 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

20.722’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-24’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.178’ DKK

+128%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -24’
  -
  -
  -
  -
  2’
  -5’
  -
  -3’
  653’
  -
  653’
  -
  653’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19.545’
  19.545’
  -
  -
  -
  -
  1.178’
  1.178’
  20.722’
  50’
  10.771’
  -
  -
  10.821’
  -
  10.821’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9.816’
  -
  -
  -
  20’
  65’
  9.901’
  20.722’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Maymann Properties Germany ApS 24.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Taarbæk Strandvej 116 · DK-2930 Klampenborg 25.04.2017
Gustav Adolfs Gade 5 · DK-2100 København Ø 24.08.2016 24.04.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 24.08.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-08-24 24.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.08.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den administrerende direktør. 24.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jimmy Maymann- Holler 24.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jimmy Maymann- Holler 24.08.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Maymann Properties Germany ApS

Taarbæk Strandvej 116
2930 Klampenborg

CVR

37956481

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. august 2016

P-nummer

1021691832

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jimmymaymann@icloud.com

Telefon

53537773

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at købe, eje, leje, udleje, drive og sælge fast ejendom samt enhver anden virksomhed som efter direktionens skøn har forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den administrerende direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-