Møldal Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. aug. 2016
 • CVR 37955825

Virksomheden Møldal Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Græsted. De blev etableret i 25. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -15.581 DKK, mens den i 2021 var på 509.651 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.724 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

-102%

Egenkapital

372’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-19’ DKK

-104%

Årets resultat

2022-7.724 DKK
2021388.903 DKK
202032.846 DKK
2019-14.741 DKK
2018-51.514 DKK
2017-25.319 DKK

Likviditetsgrad

699 %

+87%
God

Afkastningsgrad

-4 %

-104%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

86 %

+34%
God

Overskudsgrad

-

Balance

431’ DKK

-27%

Bruttofortjeneste

-16’ DKK

-103%

Gældsforpligtelser

59’ DKK

-72%

Tilgodehavende

381’ DKK

-29%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -16’
  -
  -
  -
  -16’
  -
  -3’
  -
  -3’
  -19’
  -
  -19’
  -11’
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  159’
  -
  222’
  381’
  431’
  50’
  322’
  -
  -
  372’
  -
  372’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  54’
  431’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Møldal Ejendomme ApS 25.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Møllebakken 7 · DK-3230 Græsted 25.08.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 25.08.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-08-25 25.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.08.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af  direktøren 25.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Al Møldal 25.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Al Møldal 25.08.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Møldal Ejendomme ApS

Møllebakken 7
3230 Græsted

CVR

37955825

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. august 2016

P-nummer

1021690607

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

akbyg@hotmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at ejer og udvikle ejendomme samt beslægtet opgaver efter direktionens skøn

Tegningsregel

Virksomheden forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af  direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-