flm-consult ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. aug. 2016
 • CVR 37953229

Virksomheden flm-consult ApS befinder sig i branchen "Industriel design og produktdesign" og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 24. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.000 DKK, mens den i 2021 var på -6.999 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.000 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

+14%

Egenkapital

14’ DKK

-30%

Omsætning

-

Resultat før skat

-6’ DKK

+14%

Årets resultat

2022-6.000 DKK
2021-7.001 DKK
2020-4.778 DKK
2019-7.208 DKK
2018-4.035 DKK
20173.013 DKK

Likviditetsgrad

143 %

-20%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-13 %

+16%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

30 %

-32%
God

Overskudsgrad

-

Balance

46’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+14%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

46’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  40’
  46’
  46’
  40’
  -26’
  -
  -
  14’
  -
  14’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  -
  32’
  46’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
flm-consult ApS 15.10.2021
flm-consult IVS 24.08.2016 14.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Nygårdsvænget 36 · DK-2970 Hørsholm 28.10.2021
Norgesmindevej 4 · DK-2900 Hellerup 26.09.2019 27.10.2021
Norgesmindevej 4 · DK-2900 Hellerup 24.08.2016 25.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
741010 Industriel design og produktdesign 24.08.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-15 15.10.2021
2016-08-24 24.08.2016 14.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.10.2021
10 DKK 24.08.2016 14.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 24.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Madsen 24.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Madsen 24.08.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

flm-consult ApS

Nygårdsvænget 36
2970 Hørsholm

CVR

37953229

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. august 2016

P-nummer

1021687673

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

741010
Industriel design og produktdesign

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

flm9821@gmail.com

Telefon

28304038

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentydelser, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-