01.09.16 BC Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. aug. 2016
 • CVR 37951196

Virksomheden 01.09.16 BC Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Odense M. De blev etableret i 22. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 142.155 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

142’ DKK

+95%

Egenkapital

511’ DKK

+38%

Omsætning

-

Resultat før skat

142’ DKK

+95%

Årets resultat

2022142.155 DKK
202172.768 DKK
202070.311 DKK
201968.295 DKK
201866.434 DKK
2017-3.750 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

32 %

+188%
God

Soliditetsgrad

98 %

+113%
God

Overskudsgrad

-

Balance

522’ DKK

-35%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  167’
  -
  -
  -
  -
  142’
  -
  142’
  -
  142’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  522’
  522’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  522’
  50’
  240’
  -
  -
  511’
  -
  511’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  6’
  10’
  522’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
01.09.16 BC Holding ApS 22.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Hjallesevej 143 · DK-5230 Odense M 22.06.2019
Hjallesevej 143 · DK-5230 Odense M 21.06.2019 21.06.2019
Fisketorvet 3 · DK-5000 Odense C 24.05.2017 20.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 22.08.2016 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-08-22 22.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.08.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
virksomheden tegnes af 1 direktør 21.12.2018
Selskabet tegnes af 1 direktør. 22.08.2016 23.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Peter Axel Nielsen 21.12.2018
Peter Axel Nielsen 22.08.2016 23.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Axel Nielsen 21.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

01.09.16 BC Holding ApS

Hjallesevej 143
5230 Odense M

CVR

37951196

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. august 2016

P-nummer

1021684828

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele og fast ejendomme, herunder udlejning af ejendomme samt anden investering og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

virksomheden tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-