Evaldsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. aug. 2016
 • CVR 37949868

Virksomheden Evaldsen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skive. De blev etableret i 23. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.556 DKK, mens den i 2021 var på -7.309 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 24.034 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

24’ DKK

-82%

Egenkapital

479’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-28’ DKK

-121%

Årets resultat

202224.034 DKK
2021135.707 DKK
202025.721 DKK
201925.025 DKK
2018126.070 DKK
201792.797 DKK

Likviditetsgrad

87 %

+61%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

82 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

587’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

94’ DKK

+47%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -231’
  210’
  -21’
  -28’
  -
  -28’
  -52’
  24’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  493’
  -
  -
  493’
  493’
  -
  -
  -
  -
  28’
  94’
  587’
  50’
  -14’
  -
  -
  479’
  -
  479’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  92’
  -
  -
  -
  5’
  -
  108’
  587’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Evaldsen Holding ApS 23.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Brøndumvej 40 · DK-7800 Skive 23.08.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.08.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-08-23 23.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.08.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af den samlede direktion i forening. 23.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Bjarke Henneberg Evaldsen 23.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bjarke Henneberg Evaldsen 23.08.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Evaldsen Holding ApS

Brøndumvej 40
7800 Skive

CVR

37949868

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. august 2016

P-nummer

1021683473

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bjarke@evaldsen.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt ved egne aktiviteter eller gennem datterselskaber at investere i anparter, aktier, værdipapirer, fast ejendom og anden finansieringsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af den samlede direktion i forening.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-